logostarts

facebook_icon

logo1-e1448884310578starts

Campingregler

Åldersgräns

 • Åldersgräns på 18 år gäller för bokning av rum och stugor.

Vett- och etikettsregler

 1. Gå inte på folks tomter.
 2. Var inte högljudd, vare sig sent på kvällen eller genom att spela för hög musik på dagen.
 3. Om det är kö till duschen, duscha inte för länge.
 4. Om du har djur med dig, håll dem under uppsikt.
 5. Respektera stängda dörrar och stängda förtält.

Visa hänsyn

 • Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.
 • Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna kan inte accepteras.
 • Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området.
 • Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
 • Campare som uppträder störande inom området kan avvisas.

Tillfälliga besökare

 • Tillfälliga besökare ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området.

Vid ankomst och avresa

 • Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Grupper anmäls av gruppledaren.
 • All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s k tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till motordrivet fordon.
 • Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra. Tillse att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
 • Minst fyra meter mellan husvagnar och husbilar och minst tre meter mellan tält.
 • Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
 • Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl. 15.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.

Bad & strandaktiviteter

 • Bad sker på eget ansvar. Campingen ansvarar ej för förlorade värdesaker.
 • Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

Förlust & skador

 • Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar.
 • Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.

ÖPPETTIDER:

 • 1 januari till 20 juni: Reducerade öppettider.
 • 21 juni – 8 augusti: 09:00 – 21:00 alla dagar.
 • 9 augusti – 31 december: Reducerade öppettider.
 • För mer info ring 0157-21070 eller gå in på vår Facebooksida.

COOKIES

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • Att webbplatsen innehåller cookies.
 • Vad dessa cookies används till.
 • Hur cookies kan undvikas.

Läs mer ..

Copyright © 2004 – 2021. All Rights Reserved.

facebook_icon
×